وختی مُمُم ، بی مه شاد ایدی ......


«مُمُم»

وختی مُمُم ، بِی مِه شاد ایدی ، با لبخندی مشتاکانه ، دستی وَ سرُم ایکشید و مه آروم ، سرُم روی شانه ی خسته اون تکیه اُمدا .
مُمُم بوی عشک شَدا ، بوی محبت ، بوی فکر و ...
بوی دربدری و دلتنگی ، بوی کار و مُطبَخت ، بوی شیر تازه طولی ، بوی خاک و سُمات ، بوی طلاک ، بوی اشک و بدبختی ، بوی نصف مرد ، بوی ضیفه ، بوی سیلی و کمربندهایی که بر پشتش نشستَه ، بوی طراوت باغچه خونه ، بوی گل آفتوپرست ، بوی امید ، بوی فردای ... شَدا .

چوک سیم بالا
تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook