حسن گفت ؛ به اجبار خفت


حاکمی به مردمش ایگو : صادقانه مشکلاتتان را بگی . حسن نزد حاکم هند و ایگفت : گندم و شیر که اتگو چه بو؟ خونه که قول ادا چه شد؟ کار چه شد؟ 
حاکم ایگفت : ممنونم پسرم که بی مه یادآوری اتکه ، همه چیزو که اتگو درست ابوت .
یک سال دگه گذشت و دوباره حاکم هند و ایگو : صادقانه مشکلاتتان بگی . ایـ بار کسی چیزی نَایگو ؛ کسی نَایگو گندم و شیر چه بو ، خونه چه شد ... تنها از میان جمع یکی ایگو حسن چه بو !!!


| نقاش : شان عقیلی | وا تشکر اَ کاوه دادنهال
تاریخ ارسال: 1391/11/04 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 3 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook