آهنگ قدیمی تیتراژ برنامه شـُو بندر


« آهنگ قدیمی تیتراژ برنامه شُو بندر »

وختی که توی آسَمون ... مهتاب هادِیت به خو نشون
ستاره ُون صف بکشِن ... از سر نو چشمک زنون

وختی که غایَه ی نماز ... در ُون رحمت بَشه باز
دور از چش غُراب پیر ... دیریا بُکـُن پا خُ دراز

اَبرُون که راهِ خُ برَن ... دس از سر گنو اَسَن
بایه بُپرسی از گنو ... قیمت هر ستاره چَند ؟

مُشتا که جون خو تر بُکـُن ... بی مرغ شُو خبر بُکـُن
باد لایِ شاخَه ون مُغ ... کرشک دس خو در بُکـُن

دوبارَه وخت دیدنِن ... گل گفتن و شنیدنِن
نزیک اَبو راه ون دور ... وخت به هم رسیدنِن


دریافت آهنگ : http://snd.sc/WbCdrf

| عکاس : مهرزاد انصاری پور
تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook