زنده یاد صالح سنگبر


زنده یاد صالح سنگبر در سال ۱۳۲۷ در خرمشهر به دنیا هوند. بپی از اهالی بندرلنگه و ممش بلوچ بودن. سه ساله هسته که با خانواده‌‌اش به بندر کوچ شوکه. تو دبستان جاوید درس ایخوند و از دبیرستان ابن سینا دیپلم ایگفت. صالح ورزشکاره و عضو گروه ورزشی نور. هفده ساله‌گی به عضویت اصلی تیم منتخب استان در هوند و بعد عضو باشگاه امید بندر بو و بعد به باشگاه شعاع رفت و از اوجا به باشگاه آرش رفت و حتی کاپیتان و مربی هم بو. سال ۱۳۴۵ طی مسابقات قهرمانی کشور توی اهواز اسمی به مطبوعات سراسری کشیده بو و باشگاه‌هون پایتخت خواهانی بودن ولی صالح بندر و آرشِش به پایتخت و بخت موفقیت ترجیح ایدا. 

صالح سنگبر در دو میدانی رکورد ۱۰۰ متر و افتخارات زیادی به دست ایوارد و در ورزش از منش و روش پهلوانی پوریای ولی و جهان پهلوان تختی پیروی شکه. بعدها به سازمان های سیاسی چپ استان ملحق و به حرکتو زیرزمینی او زمون پیوند ایخوا و به خارج رفت و قراره توی فلسطین دوره چریکی ببینه اما به دلایلی به انجام نرسی و در بازگشت بارها زندونی بو. بار آخر به همت مردم موقع انقلاب از زندون آزاد بو و به شهرش بندر هند. صالح سال ۱۳۵۹ ازدواج ایکه و حاصل این ازدواج چهار بچه به‌ اِسمون؛ نظام، مریم، ثمین و صدیقه هسته.

مهم‌ته از همه ای هسته که صالح سنگبر شاعره و به قول خودش میل رفتن ایکرده، چرا؟؟؟ 
چون فقر و نداری امونش ایبریده هرچند در همو حال با قاطعیت شگو: " امناوا مزاحم کسی بشم " و بهمی خاطر مهمونسرای فقیرانه اطلس تو شهر خودش انتخاب ایکه تا آخرین حضورخو توی یکی از اتاقون شرجی زدش ثبت بکنت.

*صالح توی ۵۸ سالگی طوری ندار و ناچار بو که خودش به دست خودی از جان و جهانش جدا بو ... (روحی شاد و یادش باقی)


با تشکر از مهدی رنجبر
عکس : انوشیروان ملائی پور

تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook