گریغم بی دادامن بی کاکامن ؛ گـریغم بی بهار بی نهالن


گــــــریغمی گه از کانون خونه
گــــــریغمی گه از جهل زمونه

گــــــریغمی گه از آزار لـــــونه
گـــــریغمی گه از آه نـــــهونه

گـــــریغمی گه از سٍر شهونه 
گــــــریغمی گه از عدل خزونه

گریغم بی دادامن بی کاکامن
گــــــریغم بی بهار بی نهالن

گــریغم بن نتات مهری نگینم
گــــــــــریغم بند آزادین بگینم

شعر : مهدی دیناری

تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook