باد نـَعشی


باد نعشی

سوار نعشیم دلوار ارفتم
بروی کشمم و سیال ارفتم
به یاد مردمون کشمم اکفتم
بیاد بی بی و عزی نکفتم
نوای منصور کشمی ارفتن
نوای مردمون شیری که رفتن
مه کندوره و برکه زار ادیدم
مه ایشون ترک یک دیوار ادیدم
سوار نعشیم با ناز ارفتم
مه بازار درگهان وا یار ارفتم
سوار نعشیم یارم فغونن
به مثل دردون دیریا نهونن
سوار نعشیم حرا ارفتم
به دیدار حواصیل و اگرت " وا سار ارفتم
سوار نعشیم رمکون ارفتم
بروی برکه و لارک ارفتم
ای آینه دیریائی زلالن
ای آذینه روی هر نهالن
سوار نعشیم تنگه ارفتم
به توی پیچ و خم چاهکوه ارفتم
پی آسایش روحم ارفتم
پی آرایش رودم ارفتم
سوار نعشیم بی لافت ارفتم
تو بادگیرون وا زر چاهون ارفتم
زر دوران مهرورزون
زری که چاه شوکه اون دًیر ورزون
سوار نعشیم هنگام ارفتم
کرابم(کرابوم) مث سیال ارفتم
مسن سوزا و تولا هم نرفتم
هلر رمچاه به یکبار هم نرفتم
سوار نعشیم دیریا ارفتم
ابوموسئ و تنب یکجا نرفتم
سوار نعشیم دلوار ارفتم
بدنبال یه هم سنگار ارفتم
سوار نعشیم هرموز نرفتم
ای گنجینه سرخ وا جون ارفتم
به مهر ای گل سرخ نهونش
به سرخی دلون مردمونش
سوار نعشیم وا سار ارفتم
...
(( مهدی دیناری ))
عکس:احمد بازماندگان هلری
تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook