چـیزی نمُوندِن اَ دلُم ؛ تا عاشِقِ چِـشمِت بشُم


چـــــیزی نــــــمُوندِن اَ دلُم
تا عاشِقِ چِــشمِت بشُم
بِی مِه بَسِن هِـمی که مِه
بازَم با تو هَــــم صحـــبتُم

بِی مه مَگَ که عـــــاشِقی
جــاری بودِن اُ چِــشمُونُم
ای اشکِ مِن که راه اَکِیت
یَه وَقتُــــونی رو صـــــورَتُم

اصلا مهم نین ای عــــــزیز
نَه حالِ مِه، نَه اشـــکُونُوم
مهم هِـــمین که دستِ تو
نِشتِن مَیُونِ دســـــــتُونُوم

وِلی بُکُـــــن، گَـــــپِت بِزَن
که خیلی مِه مشتاقیشُم
تنهــــــا هَـــمی گَپ زدِنِن
تســـــــــــکینِ دردُونِ دلُم
.
.
شعر : علی فقیهی
عکاس : مفلح زیوری
تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 1 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook