معرفی شهر بندر گروگ


معرفی شهر بندر گروگ

شهر گروگ که با جمعیتی حدود پنج هزار نفر در میانه غربی شهرستان سیریک واقع شده
شهر گروگ با جمعیتی حدود پنج هزار نفر نه غرب شهرستان سیریکن و اولین شهر داخه شهرستان سیریک بوده و در کنار ساحل دریای مکران(عمان) قرار ایشه
مردم بومیش وا لهجه مینوی گپ ازنن و شغل بشترشون صیادی و کماتین و بعضی شون هم مشغول تجارت وا کشورون خلیجی هستن ...
شغل قبلی مردم پارچه بافی بوده و پنجاه سال پیش بشته از 100 کارگاه پارچه بافی ایبوده ولی متاسفانه با پیشرفت کشورون دگه ای صنعت رو به فراموشی رفته و لنگ و پارچه سی گز گروگی به صرف نبوده
یکی از افتخارات گروگ این که از همه دهاتون منطقه بشته با سواد ایبوده تا جایی که امور اغلب دهاتون اطراف وا گروگ بوده ...
نه دهه 80 با قوت خدا و همت آقای ابراهیم آذرطوس که شغل پارچه بافی از پدر بزرگوارش به ارث ایبرده کارگاهی راه ایکردی که روح تازه ای به کورگا(پارچه بافی) و مقام اول صنایع دستی به دست ایوارد


آقای قرضی سوری زاده شاعر گروگی که شعرونش حال و هوای سادگی روستا ایشه خاش اگه :


گروگ بو شهر صنعـت در بیـابُن
که لنک و پارچه می بافتن فراوُن
بـسـی پوشیــده انـ لنـک گـروگـی
زمانـی کــه نبـودن چـیــن و ژاپُـن


تاریخ ارسال: 1391/10/27 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook