عاکِبَت مُرگ دُزی


http://s3.picofile.com/file/7588411391/64665_507431302624795_1296268972_n.jpgای روبای بی حیا * هوندی بی سر و صدا
هوندی که مُرگ بُبَری * خدا روت ایکه سیا
یه روز مه و زنکه ( خانم خونه ) رفتیم بندر خرید و موگو یه سری به بازار کارگزاری
بزنیم . همیطو که دور مازه چهم مُ کَت به چَن تا مُرگ ( مرغ)
چاخ و چله و تخمی رشتی که یارو ایوارده بفروشت .
ایی زنکه ی ما تا چهمی کت به ایی مُرگو ایگو به به
عجب مُرگ جونی ، زود بش بخر تا بُوَرِنگ وا لهر که تو ایی گرونی نابو تُخ مُرگ
دَنگی دویست تومن بخری و تُخ مُرگ محلی خیلی به تقویت ذهن خوبن و هزار تا
دلیل علمی دگه . مه هم بدم نهوند و همه مُرگو مال یارو امخری و اموا لهر و یه تا
جای خوب و جونم درست امکه و مُرگو شرو شوکه به زندگی کردن .
بله عزیزان
ایی مُرگو مال ما هر روز تخم شاکه و زنکه شواگه تُخ مُرگ گرجه درست شکه و مازه
تو بدن و حال ماکه خلاصه ضرر مونکه از خرید ایی مُرگو و خرج ما هم کمته بوده.
تا ایی که یه روز صحب از خاو بلند بورنگ که وااااااااای مای گاد !!
در لهر مُرگ ما بازن و یکتا مُرگم داخه نین . آلا زنکه نزدن تو سر خو و اِسپار نکردن به دزد که
خدا بگم چت بکنت و ای از خدا بی خبرو و فلان فلان شُدَه . مه امگو زنکه شیون و زاری فایده اینین
بدو تا برنگ دمبال جا پا بگردنگ که دزد از کدوم طرف هوندی ؟
دیوار خومو به ایی بلندی !!
آقا رفتنگ دمبال جاپا تا همو کِسمَت که بُرکَه (آب انبار)
ما هسته رفترن رو برکه. خوب که نگاه موکه
که ایرانیت مال رو برکه همه خورد خورد بودی و همو مُورگو مال ما هم باد ایکردی و
مِث کایک که چطو رو هاو گیر اکنت هموطو .
همه مُردَرِن اُ دُز خاک بر سر ( بلانسبت) رفته رو ایرانیت و ایرانیت خورد بوده کَته
داخه برکه هاویی و وا گمونُم درنگش خورد بوده و از درد دگه مُرگو ول ایکرده و رفته . خلاصه
سر تو وا درد نَیارُم نه مُرگی گیرش هوند و خوشَم لِه لِه بو و رفت.
بله ای هم عاکبت دُزی کردن
امیدوارم خوشتو هوندی و ممنون از چوک شهرو

تاریخ ارسال: 1391/09/28 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 4 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook