یک خاطره

یک خاطره و یک چیچکا
یک رو صحب مواسته برم سرکار که مم ما از سر نونوایی هوند و ایگت که بپ خرم دو شو به رحمت خدا رفتی...و مه اومگفت خداش بیامرزت و رفتوم سر کار ...او موکع محل کار مه ایسین هسته و ساعت ۱۰ صبح رفتوم به سرکشی مزارع و باغو .....سر دوراهی کلعه ایسین ووستادوم تا هو و نوشابه بخرم ...همی موکع اومدید یکی از چوکو بپ خرم که راننده ماشین کپسولی هستر اومدید که بی خبر از فوت بپش درحال فروختن کپسولن ...رفتوم یواشکی به همکارش اومگت که بپ ای رفیک شما دو شو فوت ایکردی ..طوری به ای بگا که سکته نکنت ..خلاصه ما دلداریش موداد که مرگ حکن بی همن و به ای بنده خدا وا غار مورستاد بندر تا برت سر نعش بپش ....بعد از ظهر هوندوم وا لهر و اومدید که بپ خرم زنده و سر و مور گنده وا چوکوش هوندن پی مما به گله کردن ..که بله چوک شما بی ما ایکشت و چیزی نهسته غلوم چوک ما همواماشین کپسولی ته دره برستت ...ای چه کارین .......بی مما اومگت ..که تو بی مه ادگت ...ایگو بابا بی مه هم زنو سر نونوایی شوگو ...الا بدو درستی بکن ....جالبن که یک هفته بعد بپ خرم فوت ایکرد و یک دردسر دگا درست بو....

.

.

(( پاپایا ایلزاده ))

تاریخ ارسال: 1391/09/22 | نویسنده: هرمزگانی | چاپ مطلب 0 نظر

        Powered by :Blogsky.com   | Designed By : Mohammad Amin  | Copyright by Gap o Goyesh bandarabbasi Page on Facebook